Postup koupě

Rádi pomůžeme zorientovat se v široké nabídce bytů podle vašich požadavků s ohledem na vaše možnosti.

1. Schůzka v klientském centru

Základní seznámení s projektem a s nabízenými byty a jeho standardy. Pokud vás tato nabídka osloví, pak můžete využít třídenní nezávaznou a bezplatnou rezervaci na rozmyšlenou.

2. Smluvní podmínky

V tomto kroku už máte celkem jasnou představu o umístění a dispozici bytu a je třeba osvojit si podmínky jeho nabytí.
Ochotně vás seznámíme se zněním všech ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, ze které vyplývají základní povinnosti pro nás jako pro developera (prodávajícího) a pro vás jako pro kupujícího.

3. Zajištění financí

Pro usnadnění finančního plánování doporučujeme schůzku s našim hypotečním poradcem, který vám může pomoci například s využitím zvýhodněného hypotečního úvěru, anebo s možností zhodnocení vašich finančních prostředků po dobu výstavby kupovaného bytu.

4. Čas

V případě, že potřebujete více času na rozhodování nebo pro zajištění financí, můžete si nechat závazně rezervovat vybraný byt po dobu jednoho měsíce po úhradě rezervačního poplatku ve výši 150 000 Kč, který bude splatný na základě uzavřené rezervační smlouvy.

5. Budoucí kupní smlouva

Uzavřením budoucí kupní smlouvy se developer zavazuje za předem jasných podmínek k výstavbě a k předání hotového bytu kupujícímu do užívání.

6. Výběr standardního vybavení bytu

Tento bod vyjadřuje nejzazší termín pro finální stanovení standardního vybavení bytu jako jsou zařizovací předměty, obklady a dlažby v koupelně a na WC, interiérové a exteriérové dveře a v neposlední řadě podlahy.

7. Předpřejímka

Díky technickému přejímacímu řízení dochází k prvnímu seznámení kupujícího s bytem v hotovém stavu. Smyslem tohoto řízení je zjistit a odstranit případné vady a nedostatky před podpisem kupní smlouvy.

8. Kupní smlouva

K podpisu kupní smlouvy dochází po uhrazení plné výše kupní ceny. Kupní smlouva je součástí návrhu na vklad změny vlastnického práva do katastru nemovitostí. Podání návrhu na vklad změny vlastnického práva - převod vlastnictví bytu z developera na nového majitele je součástí našich služeb.

9. Předání bytu do užívání

Předání bytové jednotky do užívání bude provedeno v předem dohodnutém termínu.
Případné nedostatky budou zapsány do předávacího protokolu a následně odstraněny.
Předáním klíčů můžete začít váš nový byt užívat!

Bližší informace a odpovědi na vaše případné doplňující dotazy vám rádi poskytneme v našem klientském centru v Černé růži.